WHAT WE HAVE

Unit No.B211-B212
Floor 2F
10:00 AM – 10:00 PM
043040068

นมสด Hokkaido แบรนด์ที่ผลิตขึ้นเพื่อหวังให้คนไทยได้รับประทานนมคุณภาพดีเทียบเท่านมจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งผู้บริหารได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนมในประเทศญี่ปุ่นและได้ลองชิมนมคุณภาพดีจากเกาะฮอกไกโดจึงได้มองว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพสามารถผลิตนมที่มีคุณภาพดีขึ้นเองได้โดยมองหาวัตถุดิบจาก Contract Farmนมในประเทศไทยและได้ดึงความรู้กระบวนกรรมวิธีการผลิตรวมถึงนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มคุณภาพของนมให้ตรงกับความต้องการของคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ให้นมภายใต้แบรนด์ของฮอกไกโดนั้นเป็นนมซุปเปอร์พรีเมียม

BACK
FB
our social network